Патентний повірений України Колосов Олександр

ЗАКОНИ

Набуття державної охорони і захисту на обєкти інтелектуальної власності і права базується на використанні широкого спектру нормативно-законодавчих договорів, угод і актів як міжнародного, так і вітчизняного рівнів. Серед перших ― міжнародні договори та угоди в сфері інтелектуальної власності, зокрема, міжнародні договори, адміністративні функції яких виконує ВОІВ, міжнародні угоди держав-учасниць СНД, міжурядові угоди, а також міжнародні договори міжвідомчого характеру. Що стосується другого рівня, то тут передусім необхідно відзначити законодавчі акти України, Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, а також спеціальне законодавство. Останнє охоплює відомчі нормативно-правові акти, що стосуються винаходів і корисних моделей, промислових зразків, топографій інтегральних мікросхем, знаків для товарів і послуг, а також Апеляційної палати тощо. При цьому необхідно зазначити, що на сучасному етапі розвитку суспільства вітчизняне законодавство максимально адаптоване до міжнародного законодавства у сфері охорони і захисту обєктів інтелектуальної власності і права.

Міжнародні договори, адміністративні функції яких виконує ВОІВ

Міжнародні угоди держав-учасниць СНД

Міжурядові угоди

Міжнародні договори міжвідомчого характеру

Законодавчі акти України

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

Відомчі нормативно-правові акти

Винаходи та корисні моделі

Промислові зразки

Топографії інтегральних мікросхем

Знаки для товарів і послуг

Апеляційна палата

Патентні повірені